Kết quả Xổ số Ninh Thuận ngày 01/12/2023

G1
99789
G2
01620
G3
02140
42326
G4
58344
97731
00785
15418
21396
39244
35309
G5
3913
G6
5285
9513
4584
G7
645
G8
44
ĐB
000736
Đầu Lô tô
0 09
1 18,13
2 20,26
3 31,36
4 40,44,45
5 -
6 -
7 -
8 89,85,84
9 96
Đuôi Lô tô
0 20,40
1 31
2 -
3 13
4 44,84
5 85,45
6 26,96,36
7 -
8 18
9 89,09

Kết quả Xổ số Ninh Thuận ngày 24/11/2023

G1
02870
G2
29994
G3
25955
65598
G4
87543
25335
40537
34751
95135
83085
50164
G5
6179
G6
6578
0864
0081
G7
396
G8
68
ĐB
419588
Đầu Lô tô
0 -
1 -
2 -
3 35,37
4 43
5 55,51
6 64,68
7 70,79,78
8 85,81,88
9 94,98,96
Đuôi Lô tô
0 70
1 51,81
2 -
3 43
4 94,64
5 55,35,85
6 96
7 37
8 98,78,68,88
9 79

Kết quả Xổ số Ninh Thuận ngày 17/11/2023

G1
10094
G2
90147
G3
52425
91935
G4
86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464
G5
0734
G6
3378
4255
1495
G7
056
G8
15
ĐB
829996
Đầu Lô tô
0 04
1 17,15
2 25
3 35,34
4 47
5 54,55,56
6 64
7 78
8 80
9 94,95,96
Đuôi Lô tô
0 80
1 -
2 -
3 -
4 94,54,04,64,34
5 25,35,55,95,15
6 56,96
7 47,17
8 78
9 -

Kết quả Xổ số Ninh Thuận ngày 10/11/2023

G1
08005
G2
75911
G3
07079
67310
G4
59099
34927
05189
68308
17574
05639
13726
G5
0341
G6
3367
1962
7865
G7
546
G8
99
ĐB
317566
Đầu Lô tô
0 05,08
1 11,10
2 27,26
3 39
4 41,46
5 -
6 67,62,65,66
7 79,74
8 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 11,41
2 62
3 -
4 74
5 05,65
6 26,46,66
7 27,67
8 08
9 79,99,89,39

Kết quả Xổ số Ninh Thuận ngày 03/11/2023

G1
31696
G2
72188
G3
49053
09210
G4
18095
76088
90005
22925
43829
70639
73215
G5
5929
G6
5047
5268
7271
G7
462
G8
29
ĐB
659770
Đầu Lô tô
0 05
1 10,15
2 25,29
3 39
4 47
5 53
6 68,62
7 71,70
8 88
9 96,95
Đuôi Lô tô
0 10,70
1 71
2 62
3 53
4 -
5 95,05,25,15
6 96
7 47
8 88,68
9 29,39

Kết quả Xổ số Ninh Thuận ngày 27/10/2023

G1
58438
G2
01523
G3
08192
80483
G4
93876
86832
52007
63980
96867
75481
79158
G5
1070
G6
6789
2905
2027
G7
256
G8
64
ĐB
037217
Đầu Lô tô
0 07,05
1 17
2 23,27
3 38,32
4 -
5 58,56
6 67,64
7 76,70
8 83,80,81,89
9 92
Đuôi Lô tô
0 80,70
1 81
2 92,32
3 23,83
4 64
5 05
6 76,56
7 07,67,27,17
8 38,58
9 89

Kết quả Xổ số Ninh Thuận ngày 20/10/2023

G1
56260
G2
12463
G3
86814
80049
G4
47223
37703
41888
58991
87594
88027
79466
G5
6374
G6
3398
1803
0342
G7
909
G8
23
ĐB
133103
Đầu Lô tô
0 03,09
1 14
2 23,27
3 -
4 49,42
5 -
6 60,63,66
7 74
8 88
9 91,94,98
Đuôi Lô tô
0 60
1 91
2 42
3 63,23,03
4 14,94,74
5 -
6 66
7 27
8 88,98
9 49,09

Kết quả Xổ số Ninh Thuận ngày 13/10/2023

G1
80612
G2
23446
G3
18711
96851
G4
52351
06064
95554
76957
38125
94285
27956
G5
5430
G6
1972
4073
5494
G7
906
G8
12
ĐB
486236
Đầu Lô tô
0 06
1 12,11
2 25
3 30,36
4 46
5 51,54,57,56
6 64
7 72,73
8 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 30
1 11,51
2 12,72
3 73
4 64,54,94
5 25,85
6 46,56,06,36
7 57
8 -
9 -

Kết quả Xổ số Ninh Thuận ngày 06/10/2023

G1
64883
G2
36661
G3
48187
88120
G4
44744
31742
81710
87520
94195
37463
28319
G5
5844
G6
9411
3918
9465
G7
986
G8
98
ĐB
434602
Đầu Lô tô
0 02
1 10,19,11,18
2 20
3 -
4 44,42
5 -
6 61,63,65
7 -
8 83,87,86
9 95,98
Đuôi Lô tô
0 20,10
1 61,11
2 42,02
3 83,63
4 44
5 95,65
6 86
7 87
8 18,98
9 19

Kết quả Xổ số Ninh Thuận ngày 29/09/2023

G1
20929
G2
83765
G3
97214
38009
G4
05658
85428
13985
41537
10366
17606
70618
G5
4578
G6
5827
5595
7194
G7
848
G8
00
ĐB
987446
Đầu Lô tô
0 09,06,00
1 14,18
2 29,28,27
3 37
4 48,46
5 58
6 65,66
7 78
8 85
9 95,94
Đuôi Lô tô
0 00
1 -
2 -
3 -
4 14,94
5 65,85,95
6 66,06,46
7 37,27
8 58,28,18,78,48
9 29,09