Kết quả XSMT ngày 03/05/2024

Kết quả XSMT Thứ sáu ngày 03/05/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
ĐB
371175
920918
G1
14133
41117
G2
56584
31911
G3
58227
33099
44252
28015
G4
29839
30301
27460
35502
77890
69722
09479
30299
60276
45800
33026
57353
67776
05632
G5
0937
1583
G6
6435
6083
2722
6457
0743
7041
G7
131
256
G8
01
16
tdtc ads