Kết quả XSMT ngày 11/01/2024

Kết quả XSMT Thứ năm ngày 11/01/2024

Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
ĐB
440661
391035
727281
G1
09146
56651
35317
G2
46753
26086
75946
G3
68684
58496
94736
36343
74716
92612
G4
23329
18759
49006
15156
20637
06561
12837
58708
74892
23403
63072
33369
25998
19915
77805
21655
27776
59866
43365
82183
19501
G5
0003
5009
0288
G6
1758
3354
3180
2496
6915
5974
5446
1002
1000
G7
562
812
666
G8
98
30
81